• sex
  • 16-18 år

Prevensjon på tur?

Datteren vår på 17 har møtt en gutt på 18. Han er ikke fra noen kristen familie, mens vi anser oss som kristne. De har vært sammen i 4 mnd, og nå skal de på tur sammen i tre døgn – på samme hotellrom. Vi har vært tydelig på at vi ønsker at hun skal vente med sex til ekteskapet, men har en følelse av at hun ikke er helt enig i vårt synspunkt. Og dersom de skal ha sex på tur ønsker vi jo at de skal beskytte seg. Dilemmaet er: Skal vi sende med henne prevensjon og dermed "gå god for" at de har sex, eller skal vi ikke sende med, være tydelige på hva vi mener, men dermed måtte være avhengig av at hun tenker tanken om prevensjon selv? Det er på langt nær sikkert vår distré datter gjør.

Rådgiverne og ekspertene svarer

Som så ofte ellers er det kommunikasjon som er nøkkelen, og alt dere gjør vil være kommunikasjon. Å tie om det vil sende et signal om at dere ikke bryr dere. Å sende med prevensjon uoppfordret vil signalisere at dere ikke bare aksepterer at de skal ha sex, men at dere forventer det, og kan i verste fall bidra til å forsterke et sexpress hun kanskje allerede opplever. Men ved å sette seg ned og snakke sammen om det har dere anledning til å både formidle hvordan dere ser på det, støtte henne dersom hun opplever et uønsket press, og være tydelige på hvor viktig det er å beskytte seg den dagen hun velger å ha sex.

146

For å få bredde i svarene ønsker vi her på Søndagsrådet å alltid ha minst 3 svar på hvert spørsmål.
KAN DU BIDRA?

Bli rådgiver

Kommentarer til svarene

Logg inn for å kommentere. Ikke registrert?
Ingen har kommentert enda.